You are currently viewing โทษของการเล่นเกม ที่ขาดความพอดี

โทษของการเล่นเกม ที่ขาดความพอดี

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในปัจจุบันนั้น โทษของการเล่นเกม ของการเล่นเกม มักเล่นเกมเป็นเวลานาน การส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวันเราอย่างมาก ไม่ว่าเกมคอมพิวเตอร์ เกมในโทรศัพท์มือถือ เล่นเกมคอนโซลต่างๆ มักจะมีข้อดีและข้อเสีย ขึ้นอยู่แต่ละคนว่าจะจัดแจงเวลากันยังไง แบ่งเวลาให้เหมาะสม กับการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียน หรือสุขภาพ พฤติกรรมต่างๆ

การเรียน โทษของการเล่นเกม

การที่เราแบ่งเวลาไม่เหมาะสมกัน จะทำให้เราเล่นเกมจนมากเกินไป ทำให้เราลืมทำงานที่โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการบ้าน หรือโครงงานกิจกรรมต่างๆ หรือบางคนเล่นเกมตอนดึก จึงทำให้เราไม่ตื่นไปโรงเรียน หรือทำให้เราเข้าโรงเรียนสาย ส่งผลเสียทางด้านวินัยในการมาเข้าแถว และยังเกิดทำให้เรานั้นมีผลการเรียนที่ต่ำ เพราะว่าเรานั้นไม่ได้อ่านหนังสือ ทำให้เรานั้นเรียนไม่จบได้

สุขภาพ

ส่วนใหญ่คนเล่นเกมนั้นจะมีสุขภาพที่โตอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นขอบตาดำ กล้ามเนื้อหลังอ่อนแรง หรือในการกินอาหารของเราเปลี่ยนไป ทำให้เรานั้นเกิดผอมลง เนื่องจากเล่นเกมจะลืมเวลากิน หรือบางคนอาจจะกินข้าวตอนดึก จึงทำให้เกิดอาหารนั้นไม่ย่อย อาจทำให้เรานั้นอ้วนขึ้น และยังมีปัญหาทางด้านสายตา การที่เรานั้นดูจอเป็นเวลานาน เกิดความเหนื่อยล้าของตา 

พฤติกรรม

กรรมของเด็กที่ติดเกมนั้น มักจะเกิดอารมณ์โมโหได้ง่าย บางคนอาจจะลักเล็กขโมยน้อย หรือเกิดนิสัยโกหก แล้วยังมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายผู้อื่นอีกด้วย การทะเลาะพูดคุยกันในครอบครัว ซึ่งจะทำให้เด็กขาดความเชือฟัง และยังไม่ได้ร่วมทำกิจกรรมภายในครอบครัวอีกด้วย เพราะว่าไม่มีเวลามัวแต่ติดเกม จะมีพฤติกรรมต่อต้าน

w88 เว็บไซค์พนันออนไลน์ที่ดีที่สุด เล่นตรงไม่ผ่านเอเย่นต์